För att driva kameran med ström från ett nättuttag

Använd en AC-adapter för att ta och spela upp bilder samtidigt som kameran drivs med spänning från ett nätuttag. Detta sparar kamerans batteriström.

 1. Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i kameran.
  • Kameran slås inte på om batteripaketet är urladdat. Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i kameran.
 2. Anslut USB-kabeln till USB Type-C-kontakten på kameran.
 3. Anslut till ett vägguttag med hjälp av en AC-adapter eller liknande.
 4. Slå på kameran.
  • En ikon () som anger att ström matas via USB visas på bildskärmen och strömförsörjningen startar.

OBS!

 • Så länge kameran är påslagen laddas inte batteripaketet upp, även om kameran är ansluten till AC-adaptern.
 • Under vissa förhållande kan det hända att kameran tillfälligt drivs med batterispänning även om AC-adaptern används.
 • Ta inte ut batteripaketet medan kameran förses med spänning från ett vägguttag. Om du tar ut batteripaketet stängs kameran av.
 • Anslut bara USB-kabeln till kameran och koppla bara loss USB-kabeln från kameran när kameran är avstängd.
 • Beroende på kamerans och batteripaketets temperatur kan det hända att det inte går att spela in lika länge i taget när kameran drivs med ström från ett vägguttag. Området runt uttaget kan bli varmt. Var försiktig när du hanterar området.
 • Om du använder en mobilladdare för att driva kameran, så kontrollera först att den är ordentligt uppladdad. Glöm inte att även hålla ett öga på den återstående strömmen i mobilladdaren under användningen.
 • Vi kan inte garantera att det går att använda alla externa strömkällor.