Ljudsign.(start/slut)

Ställer in om kameran ska avge ett elektroniskt ljud när den startar och stängs av.

  1. MENU (Installation) → [Ljudalternativ][Ljudsign.(start/slut)] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Det hörs ett elektroniskt ljud när kameran startar och stängs av.
Av:
Det hörs inget elektroniskt ljud när kameran startar och stängs av.

OBS!

  • När [Tyst läge] är inställt på [På] är [Ljudsign.(start/slut)] låst på [Av].