Lampa INSPELNING

Används för att ställa in om inspelningslampor ska tändas under filminspelning.

  1. MENU (Installation) → [Install.alternativ][Lampa INSPELNING] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Inspelningslampan lyser under inspelning.
Av
Inspelningslampan lyser inte under inspelning.

Tips

  • Ställ in [Lampa INSPELNING][Av] om ljuset från inspelningslampan reflekteras mot ett föremål, till exempel ett glas, som syns i bilden.