Fokusering på människoögon

Kameran kan automatiskt känna igen ansikten och ögon och fokuserar på ögon.

Följande beskrivning gäller för fall där igenkänningsmålet ska ställas in på människor. Ansikten på upp till 8 motiv kan kännas igen.

Det finns två metoder med vissa specifikationsskillnader att använda för att fokusera på ögon. Välj lämplig metod efter ändamålet.

Punkt [Identi. motiv i AF]-funktionen [Ident. av motiv AF] via en anpassad knapp
Egenskaper Kameran känner igen ansikten/ögon med högre prioritet. Kameran känner igen uteslutande ansikten/ögon.
Förberedelse
 • Välj [Identi. motiv i AF][På].
 • Välj [Identifieringsmål][Människa].
Ställ in [Ident. av motiv AF] för önskad knapp med hjälp av [Inst. Spec.knapp].
Hur man fokuserar Tryck ner avtryckaren halvvägs. Tryck på den knapp som du har tilldelat funktionen [Ident. av motiv AF] till.*
Funktionsinformation
 • När kameran känner igen ett ansikte eller ett öga inom eller runt avsett [Fokusområde] fokuserar den på ansiktet eller ögat med högre prioritet.
 • Om kameran inte känner igen ett ansikte eller ett öga inom eller runt avsett [Fokusområde] kommer den att fokusera på ett annat igenkänt motiv.
 • Kameran ställer enbart in skärpan på ansikten eller ögon var som helst på skärmen, oavsett inställningen för punkten [Fokusområde].
 • Kameran ställer inte automatiskt in skärpan på något annat motiv om den inte känner igen några ansikten eller ögon någonstans på skärmen.
Skärpeinställningsläge Inställningen som är angiven med [Fokusläge] följs. Inställningen som är angiven med [Fokusläge] följs.
Skärpeinställningsområde Inställningen som är angiven med [Fokusområde] följs. Fokusområdet blir tillfälligt hela skärmen, oavsett inställningen för [Fokusområde].


* Oavsett om [Identi. motiv i AF] är inställd på [På] eller [Av], har du tilldelat [Ident. av motiv AF] till en specialknapp kan du använda [Ident. av motiv AF] medan du trycker på specialknappen.


[Ident. av motiv AF] via specialknapp

Denna funktion kan användas om du tilldelar [Ident. av motiv AF] till en specialknapp. Kameran kan ställa in skärpan på ögon så länge du håller knappen intryckt. Det är användbart när du vill tillfälligt utföra autofokusering var som helst på hela skärmen, oavsett inställningen för [Fokusområde].

Om kameran inte känner igen några ansikten eller ögon utförs inte autofokusering.

 1. MENU (Installation) → [Anpassa funktion][Inst. Spec.knapp] → önskad knapp och ställ sedan in funktionen [Ident. av motiv AF] för knappen.
 2. MENU (Fokus) → [Identifi. av motiv][Identifieringsmål][Människa].
 3. Rikta kameran mot en persons ansikte och tryck på knappen som tilldelats funktionen [Ident. av motiv AF].

  Håll knappen intryckt och tryck ner avtryckaren.

Ställa in skärpan på ett djurs ögon

Ställ in punkten [Identifieringsmål][Djur ()] före tagningen.

Om igenkänningsmålet är ett djur går det bara att känna igen ögon vid tagning av stillbilder.

Tips

 • När [Vis id.ram motiv] ställs in på [På] går det lättare att kontrollera detekteringsstatusen för ansikten eller ögon.

OBS!

 • I följande fall kan det vara svårt att fokusera på ögonen:
  • Om personen som ska fotograferas bär solglasögon.
  • Om ögonen är förtäckta av luggen.
  • I dålig belysning eller i motljus.
  • Om personen blundar.
  • Om motivet är i skuggan.
  • Om skärpan inte är inställt på motivet.
  • Om motivet rör sig för mycket

  Det finns även andra situationer då det kanske inte går att ställa in skärpan på ögonen.

 • Om kameran inte kan ställa in skärpan på en persons ögon ställer den in skärpan på ett ansikte i stället. Kameran kan inte ställa in skärpan på ögon om inga människoansikten känns igen.
 • Det kan hända att kameran inte kan känna igen några ansikten alls eller av misstag uppfattar andra föremål som ansikten under vissa förhållanden.
 • Kameran kan inte känna igen ansikten eller ögon i följande fall:
  • När den digitala zoomfunktionen används.
 • Kameran kan inte känna igen ansikten i följande fall under filminspelning:
  • När [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och [Proxyinspelning] under [Proxyinställningar] är inställd på [På].
  • När [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K], [Bildhast. inspeln.] under [Filminställningar] är inställd på [30p], och [Sp. in me. un. HDMI-ut.] under [Inst. HDMI-utmtn.] är inställt på [På].
  • När [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och kameran ansluts från en dator eller liknande.
  • När [Filformat] är inställt på [XAVC S 4K] och du utför fjärrstyrd tagning via en smartphone.
  • När [Filformat] är inställt på [XAVC S HD] och [Bildhast. inspeln.] under [Filminställningar] är inställd på [120p]/[100p]