Hopparning av kameran med en smartphone (Smartphone-ansl.)

Används för att ansluta kameran till din smartphone (hopparning) för användning av smartphone-appen Creators’ App.

Denna funktion går att använda om kamerans systemprogramvara (firmware) är ver. 1.10 eller senare.


Utför följande förfarande om kameran inte anslöts till din smartphone när du slog på kameran för första gången.

Följande förfarande används för att ansluta kameran till din smartphone när du installerar Creators’ App på din smartphone för första gången.

Smartphone-ikon: Manövrer som utförs på smartphonen
Kameraikon: Manövrer som utförs på kameran

 1. Kameraikon: Välj MENU (Nätverk) → [Ans./Fjärrdator][Smartphone-ansl.] på kameran.
 2. Kameraikon: Följ anvisningarna på skärmen och ställ in [Bluetooth-funktion][På].

  En skärm som anger att kameran väntar på en anslutning från appen visas.

  • Om [Bluetooth-funktion] redan är satt till [På] visas skärmen som anger att kameran väntar på en anslutning från appen omedelbart.
 3. Smartphone-ikon: Starta Creators’ App på din smartphone.
 4. Smartphone-ikon: Följ anvisningarna på skärmen för att para ihop kameran med din smartphone.
  • När anslutningen är slutförd visas en meny på din smartphone där du kan välja en kamerafunktion.
 5. Smartphone-ikon: Välj önskad funktion på smartphone-skärmen.


Om du har använt Creators’ App med andra kameror

Starta Creators’ App efter steg 2, öppna skärmen [Kameror], välj (lägg till kamera)-knappen och följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta åtgärden.


Om ikonerna när du ansluter till en smartphone

(Bluetooth-anslutning möjlig): Smartphonen är ansluten via Bluetooth.

(Bluetooth-anslutning ej möjlig): Smartphonen är inte ansluten via Bluetooth.

(Wi-Fi-anslutning möjlig): Smartphonen är ansluten via Wi-Fi.

(Wi-Fi-anslutning ej möjlig): Smartphonen är inte ansluten via Wi-Fi.


Ansluta kameran till en smartphone utan att para ihop dem

Om du vill ansluta utan hopparning måste du utföra Wi-Fi-anslutningen varje gång.

 1. På kameran väljer du MENU (Nätverk) → [Ans./Fjärrdator][Smartphone-ansl.].
 2. Tryck på (radera)-knappen på kameran för att gå över till SSID- och lösenordsskärmen.
 3. Öppna Wi-Fi-inställningsskärmen på din smartphone.
 4. Gå till Wi-Fi-inställningsskärmen på din smartphone och välj det SSID som visas på kameran och ange lösenordet.
 5. Starta Creators’ App på din smartphone och öppna skärmen [Kameror].
 6. Välj (inställningar)-knappen i det övre högra hörnet på skärmen [Kameror] och välj sedan [Anslut endast via Wi-Fi].
 7. Gå till skärmen för Creators’ App på din smartphone och välj kamerans produktnamn (ZV-1F).
  Smartphonen ansluts till kameran.

OBS!

 • [Smartphone-ansl.] kan inte utföras när [Flygplansläge] är inställt på [På].
 • Det går att ansluta upp till två enheter samtidigt till kameran via Bluetooth-kommunikation.
 • Det kan förekomma radiostörningar eftersom Bluetooth-kommunikationer och Wi-Fi-kommunikationer (2,4 GHz) använder samma frekvensband. Om Wi-Fi-anslutningen är instabil kan det hända att den blir bättre om du stänger av Bluetooth-funktionen på din smartphone.