Uporaba zaslona Quick Navi

Zaslon Quick Navi je funkcija, optimirana za fotografiranje z iskalom, ki omogoča neposreden nadzor nastavitev.

 1. MENU(Camera Settings2) → [DISP Button][Monitor].
 2. Postavite oznako (kljukica) na [For viewfinder] in nato izberite [Enter].
 3. Če želite način zaslona nastaviti na [For viewfinder], pritisnite DISP na izbirnem kolescu.
 4. Če želite preklopiti na zaslon Quick Navi, pritisnite gumb Fn.
  • Prikazana vsebina in njeni položaji, prikazani na slikah, so samo smernice in se lahko razlikujejo od dejanskega prikaza na zaslonu.

  Način Auto

  Ilustracija zaslona v samodejnem načinu

  Načini P/A/S/M

  Ilustracija zaslona v načinu P/A/S/M

 5. Želeno funkcijo izberite tako, da pritisnete zgornji/spodnji/levi/desni del izbirnega kolesca.
 6. Želeno nastavitev izberite tako, da zavrtite izbirno kolesce.
  • Nekatere funkcije lahko podrobno prilagodite z upravljalnim izbirnikom.

Prilagajanje nastavitev s posebnih zaslonov z nastavitvami

V 5. koraku izberite želeno funkcijo in pritisnite sredino izbirnega kolesca. Prikaže se zaslon dodeljene nastavitve za funkcijo. Za prilagoditev nastavitev si oglejte navodila za uporabo (A).

Ilustracija s prikazom lokacije vodnika za uporabo

Opomba

 • Pri uporabi možnosti [Creative Style] itd., lahko nekatera nastavitvena opravila izvedete le na ustreznem zaslonu.