Samodejno obračanje posnetih slik (Display Rotation)

Izbere usmeritev pri predvajanju posnetih fotografij.

  1. MENU(Playback) → [Display Rotation] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto:
Ko obračate fotoaparat, se prikazana slika samodejno obrača, tako da zaznava usmeritev fotoaparata.
Manual:
Slike, posnete v navpičnem položaju, so prikazane navpično. Če ste usmeritev slike nastavili prek funkcije [Rotate], bo slika prikazana ustrezno glede na nastavitev.
Off:
Slike so vedno prikazane vodoravno.

Opomba

  • Filmi, posneti navpično, so med predvajanjem na zaslonu ali iskalu fotoaparata prikazani vodoravno.