TC/UB Settings

Informacije o časovni kodi (TC) in uporabniškem bitu (UB) se lahko posnamejo kot podatki, priloženi filmom.

 1. MENU (Setup) → [TC/UB Settings] → vrednost nastavitve, ki jo želite spremeniti.

Podrobnosti elementov menija

TC/UB Disp. Setting:
Nastavi prikaz števca, časovne kode in uporabniškega bita.
TC Preset:
Nastavi časovno kodo.
UB Preset:
Nastavi uporabniški bit.
TC Format:
Nastavi način snemanja časovne kode. (Samo ko je možnost [NTSC/PAL Selector] nastavljena na NTSC.)
TC Run:
Nastavi format števca časovne kode.
TC Make:
Nastavi format zapisovanja časovne kode na zapisovalnem mediju.
UB Time Rec:
S to funkcijo nastavite, ali naj se čas snema kot uporabniški bit.

Nastavitev časovne kode (TC Preset)

 1. MENU (Setup) → [TC/UB Settings][TC Preset].
 2. Zavrtite izbirno kolesce in izberite prvi dve številki.
  • Časovno kodo lahko nastavite v naslednjem razponu.
   Ko je izbrana možnost [60p]: od 00:00:00.00 do 23:59:59.29

   *Ko je izbrana možnost [24p], lahko izberete zadnji dve mesti časovne kode v večkratnikih števila štiri od 0 do 23 sličic.
   Ko je izbrana možnost [50p]: od 00:00:00.00 do 23:59:59.24

 3. Druge številke nastavite tako, kot v 2. koraku, in nato pritisnite na sredo izbirnega kolesca.

Opomba

 • Ko je zaslon zasukan za snemanje avtoportreta, časovna koda in uporabniški bit nista prikazana.

Ponastavitev časovne kode

 1. MENU (Setup) → [TC/UB Settings][TC Preset].
 2. Za ponastavitev časovne kode (00:00:00.00) pritisnite gumb (Izbriši).


Nastavitev uporabniškega bita (UB Preset)

 1. MENU (Setup) → [TC/UB Settings][UB Preset].
 2. Zavrtite izbirno kolesce in izberite prvi dve številki.
 3. Druge številke nastavite tako, kot v 2. koraku, in nato pritisnite na sredo izbirnega kolesca.

Ponastavitev uporabniškega bita

 1. MENU (Setup) → [TC/UB Settings][UB Preset].
 2. Za ponastavitev uporabniškega bita (00 00 00 00) pritisnite gumb (Izbriši).

Izbira načina snemanja časovne kode (TC Format*1)

 1. MENU (Setup) → [TC/UB Settings][TC Format].

DF:
Časovna koda je posneta v formatu z izpuščanjem sličice*2.
NDF:
Časovna koda je posneta v formatu brez izpuščanja sličice.

*1Samo ko je možnost [NTSC/PAL Selector] nastavljena na NTSC.

*2Časovna koda temelji na 30 sličicah na sekundo. Vendar med daljšim snemanjem pride do vrzeli med dejanskim časom in časovno kodo, saj je frekvenca sličic slikovnega signala sistema NTSC približno 29,97 sličice na sekundo. Funkcija izpuščanja sličic popravi to razliko, tako da se časovna koda in dejanski čas ujemata. Pri tej funkciji sta prvi dve številki sličice odstranjeni vsako minuto razen vsako deseto minuto. Časovna koda brez tega popravka se imenuje koda z neizpuščenimi sličicami.

 • Pri snemanju z ločljivostjo 4K/24p ali 1080/24p je za nastavitev fiksno izbrana možnost [NDF].

Izbira formata števca časovne kode (TC Run)

 1. MENU (Setup) → [TC/UB Settings][TC Run].

Rec Run:
Nastavi zaporedni način za časovno kodo, ki napreduje samo med snemanjem. Časovna koda je posneta zaporedno od zadnje časovne kode prejšnjega snemanja.
Free Run:
Nastavljen je zaporedni način za časovno kodo, ki napreduje kadarkoli, ne glede na delovanje fotoaparata.

 • Časovna koda morda ne bo posneta zaporedoma, tudi če napreduje v načinu [Rec Run], v naslednjih primerih.
  • Kadar je format zapisovanja spremenjen.
  • Kadar je zapisovalni medij odstranjen.

Izbira načina snemanja časovne kode (TC Make)

 1. MENU (Setup) → [TC/UB Settings][TC Make].Preset:
Nova nastavljena časovna koda je posneta na zapisovalni medij.
Regenerate:
Zadnja časovna koda prejšnjega posnetka je prebrana z zapisovalnega medija in nova časovna koda je posneta zaporedno od zadnje časovne kode. Časovna koda v načinu [Rec Run] napreduje ne glede na nastavitev [TC Run].