White Balance

Popravi učinek tona pogojev okoliške svetlobe ter posname nevtralno beli objekt v belem. To funkcijo uporabite, kadar se barvni toni slike ne udejanjijo po pričakovanjih ali če želite barvne tone namenoma spremeniti, da dosežete želeni fotografski izraz.

  1. MENU (Camera Settings1) → [White Balance] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto /Daylight /Shade /Cloudy/Incandescent /Fluor.: Warm White /Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/Fluor.: Daylight/Flash /Underwater Auto :
Ko izberete vir svetlobe, ki osvetljuje objekt, izdelek prilagodi barvne tone tako, da ustrezajo izbranem viru svetlobe (prednastavljena belina). Ko izberete možnost [Auto], izdelek samodejno zazna vir svetlobe in prilagodi barvne tone.
C.Temp./Filter:
Prilagodi barvne odtenke glede na vir svetlobe. Doseže učinek filtrov CC (Izravnava barv) za fotografijo.
Custom 1/Custom 2/Custom 3:
Shrani podatke o osnovni beli svetlobi v svetlobnih razmerah za okolje fotografiranja.

Namig

  • Prikažete lahko zaslon z natančnimi prilagoditvami in po potrebi izvedete natančne prilagoditve barvnih tonov, tako da pritisnete desni del izbirnega kolesca. Ko izberete možnost [C.Temp./Filter], lahko spremenite temperaturo barve tako, da obrnete upravljalni izbirnik, namesto da bi pritisnili desno stran izbirnega kolesca.
  • Če se barvni toni ne udejanjijo tako, kot ste pričakovali glede na izbrane nastavitve, izvedite snemanje [WB bracket].
  • Možnost (Ambience) ali (White) je prikazana samo, ko je možnost [Priority Set in AWB] nastavljena na [Ambience] ali [White].

Opomba

  • Možnost [White Balance] je v spodnjih načinih fotografiranja zaklenjena na [Auto]:
    • [Intelligent Auto]
  • Če za vir svetlobe uporabljate živosrebrno svetilko ali natrijevo svetilko, zaradi lastnosti svetlobe ni mogoče doseči natančne nastavitve beline. Priporočeno je, da slike zajemate z bliskavico ali izberete možnosti [Custom 1] do [Custom 3].