Cont. PB for Interval

S to funkcijo neprekinjeno predvajate fotografije, zajete z intervalnim fotografiranjem.

  1. MENU → (Playback) → [Cont. PB for Interval].
  2. Izberite skupino slik, ki jo želite predvajati, in nato pritisnite središče izbirnega kolesca.

Namig

  • Na zaslonu za predvajanje lahko neprekinjeno predvajanje pričnete tako, da pritisnete gumb za navzdol, medtem ko je prikazana slika iz skupine.
  • Predvajanje lahko nadaljujete ali začasno prekinete tako, da med predvajanjem pritisnete gumb za navzdol.
  • Hitrost predvajanja lahko spremenite tako, da med predvajanjem zavrtite upravljalni izbirnik ali izbirno kolesce. Hitrost predvajanja lahko spremenite tako, da izberete MENU → (Playback) → [PB Speed for Interval].
  • Neprekinjeno lahko predvajate tudi slike, zajete v načinu neprekinjenega fotografiranja.