Copyright Info

Zapiše informacije o avtorskih pravicah na slike.

  1. MENU (Setup) → [Copyright Info] → želena nastavitev.
  2. Če izberete možnost [Set Photographer] ali [Set Copyright], se na zaslonu prikaže tipkovnica. Vnesite želeno ime.
    • Možnosti [Set Photographer] in [Set Copyright] omogočata le vnos alfanumeričnih znakov in simbolov. Vnesete lahko do 46 črk.

Podrobnosti elementov menija

Write Copyright Info:
S to funkcijo lahko nastavite vnos podatkov o avtorskih pravicah ([On]/[Off]).
  • Če izberete možnost [On], bo na zaslonu za snemanje prikazana ikona (avtorske pravice).
  • Pri predvajanju fotografij s podatki o avtorskih pravicah se prikaže ikona (avtorske pravice).
Set Photographer:
S to možnostjo lahko vnesete ime avtorja fotografije.
Set Copyright:
S to možnostjo lahko vnesete ime lastnika avtorskih pravic.
Disp. Copyright Info:
Prikaže trenutne podatke o avtorskih pravicah.

Opomba

  • Če želite preprečiti nepooblaščeno uporabo podatkov, ki so na voljo prek možnosti [Copyright Info], se pred predajo svojega fotoaparata drugi osebi prepričajte, da ste počistili podatke, ki ste jih vnesli prek možnosti [Set Photographer] in [Set Copyright].
  • Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za težave ali škode, nastale zaradi uporabe funkcije [Copyright Info].