Wi-Fi Settings: Access Point Set.

Dostopovno točko lahko registrirate ročno. Pred začetkom postopka poskrbite, da imate pri sebi ime (SSID), varnostni sistem in geslo brezžične dostopovne točke. V nekaterih napravah je geslo prednastavljeno. Za več podatkov glejte navodila za uporabo brezžične dostopovne točke ali se obrnite na njenega skrbnika.

 1. MENU (Network) → [Wi-Fi Settings][Access Point Set.].
 2. Izberite dostopovno točko, ki jo želite registrirati.

  Ko je na zaslonu prikazana želena dostopovna točka: izberite želeno dostopovno točko.

  Ko je na zaslonu prikazana želena dostopovna točka: izberite možnost [Manual Setting] in nastavite dostopovno točko.

  • Če izberete možnost [Manual Setting], vnesite ime SSID dostopovne točke in izberite varnostni sistem.
 3. Vnesite geslo in izberite [OK].

  • Dostopovne točke brez oznake (ključavnica) ne zahtevajo gesla.
 4. Izberite možnost [OK].

Drugi nastavitveni elementi

Glede na stanje ali metodo nastavitve vaše dostopovne točke boste morda želeli nastaviti več elementov.

WPS PIN:
Prikaz kode PIN, ki jo vnesete v povezano napravo.
Priority Connection:
Izberite [On] ali [Off].
IP Address Setting:
Izberite [Auto] ali [Manual].
IP address:
Če naslov IP vnašate ročno, ga tukaj nastavite.
Subnet Mask/Default Gateway/Primary DNS Server/Second DNS Server:
Če ste možnost [IP Address Setting] nastavili na [Manual], vnesite vsak naslov glede na omrežno okolje.

Opomba

 • Če želite registrirani dostopovni točki v bodoče dati prednost, nastavite možnost [Priority Connection] na [On].