High ISO NR (fotografija)

Izdelek pri fotografiranju z visoko občutljivostjo ISO odpravi šum, ki je opaznejši pri visoki občutljivosti fotoaparata.

  1. MENU (Camera Settings1)[High ISO NR] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Normal:
Omogoči običajno odpravljanje šuma pri visoki občutljivosti ISO.
Low:
Omogoči zmerno odpravljanje šuma pri visoki občutljivosti ISO.
Off:
Ne omogoči odpravljanja šuma pri visoki občutljivosti ISO. Izberite to funkcijo, če želite dati prednost časovni razporeditvi fotografiranja.

Opomba

  • V spodnjih načinih fotografiranja je možnost [High ISO NR] fiksno nastavljena na [Normal]:
    • [Intelligent Auto]
  • Ko je možnost [File Format] nastavljena na [RAW], ta funkcija ni na voljo.
  • Funkcija [High ISO NR] ne deluje za slike formata RAW, ko je možnost [File Format] nastavljena na [RAW & JPEG].