Obračanje slike (Rotate)

Obrne posneto sliko v obratni smeri urinega kazalca.

  1. Prikažite sliko, ko jo želite obrniti, in nato izberite MENU(Playback) → [Rotate].
  2. Pritisnite središče izbirnega kolesca.
    Slika se zavrti v nasprotni smeri urnega kazalca. Sliko obračate s pritiskom središča izbirnega kolesca.
    Če sliko zavrtite enkrat, ostane obrnjena tudi, ko izdelek izklopite.

Opomba

  • Tudi če datoteko filma obrnete, bo na zaslonu ali iskalu fotoaparata predvajana vodoravno.
  • Morda ne bo mogoče vrteti slik, posnetih z drugimi izdelki.
  • Ko v računalniku pregledujete obrnjene slike, bodo morda prikazane v izvirni smeri, kar je odvisno od programske opreme.