Exposure Std. Adjust

Prilagodi standard tega fotoaparata na pravilno vrednost osvetlitve za vsak način merjenja.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Exposure Std. Adjust] → želen način merjenja.
  2. Izberite želeno vrednost kot standard merjenja.
    • Nastavite lahko vrednost od –1 EV do +1 EV v korakih 1/6 EV.

Metering Mode

Nastavljena standardna vrednost bo upoštevana, ko boste izbrali ustrezni način merjenja v možnosti MENU (Camera Settings1) → [Metering Mode].

Multi/Center/Spot/Entire Screen Average/Highlight

Opomba

  • Izravnava osvetlitve ne bo spremenjenja, ko bo spremenjena možnost [Exposure Std. Adjust].
  • Vrednost osvetlitve bo zaklenjena glede na vrednost, nastavljeno za [Spot] med uporabo točkovnega zaklepa samodejne osvetlitve.
  • Standardna vrednost za M.M (ročno merjenje) bo spremenjena glede na vrednost, nastavljeno v možnosti [Exposure Std. Adjust].
  • Vrednost, nastavljena v možnosti [Exposure Std. Adjust] je zabeležena v podatkih EXIF ločeno od vrednosti izravnave osvetlitve. Standardna vrednost količine osvetlitve ne bo dodana vrednosti izravnave osvetlitve.
  • Če med fotografiranjem s stopnjevanjem nastavite možnost [Exposure Std. Adjust], bo število posnetkov za fotografiranje s stopnjevanjem ponastavljeno.