APS-C/Super 35mm

Nastavi fotografiranje v velikosti, enakovredni APS-C, in snemanje filmov v velikosti, enakovredni Super 35 mm. Če izberete [On] ali [Auto], lahko na tem izdelku uporabite namenski objektiv velikosti APS-C.

  1. MENU (Camera Settings1)[APS-C/Super 35mm] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Snema v velikosti, enakovredni APS-C, ali velikosti, enakovredni Super 35 mm.
Ko je izbrana možnost [On], je vidno polje enakovredno približno 1,5-kratni goriščni razdalji, navedeni na objektivu.
Auto:
Samodejno nastavi območje snemanja glede na objektiv.
Off:
Vedno zajame fotografije s 35 mm slikovnim senzorjem polnega formata.

Opomba

  • Ko namestite objektiv, združljiv z velikostjo APS-C, in nastavite [APS-C/Super 35 mm] na [Off], morda ne boste dosegli želenih rezultatov fotografiranja.