AF Transition Speed (film)

Nastavite lahko hitrost prehoda ostrenja, ko se cilj samodejnega ostrenja med snemanjem videoposnetka spremeni.

  1. MENU (Camera Settings2) → [AF Transition Speed] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

7 (Hitro) / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 (Počasi):
Izberite višjo vrednost za hitrejšo izostritev objekta.
Izberite nižjo vrednost za gladkejšo izostritev objekta.