File Settings (film)

Konfiguracija nastavitev za imena datotek posnetih filmov.

  1. MENU → (Setup) → [File Settings] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

File Number:
Nastavite lahko, kako se filmom dodeljujejo številke.
[Series]: Ne ponastavi številk datotek, tudi če je bila pomnilniška kartica zamenjana.
[Reset]: Ponastavi številke datotek, ko je bila pomnilniška kartica zamenjana.
Series Counter Reset:
Ponastavi števce uporabljenih serij, ko je možnost [File Number] nastavljena na [Series].
File Name Format:
Sami lahko nastavite format imen datotek za filme.
[Standard]: Ime datoteke videoposnetka se začne s črko "C". Primer: C0001
[Title]: Ime datoteke videoposnetka postane "Naslov+številka datoteke".
[Date + Title]: Ime datoteke videoposnetka postane "Datum+naslov+številka datoteke".
[Title + Date]: Ime datoteke videoposnetka postane "Naslov+datum+številka datoteke".
Title Name Settings:
Naslov lahko nastavite, ko je možnost [File Name Format] nastavljena na [Title], [Date + Title] ali [Title + Date].

Opomba

  • Za vnos možnosti [Title Name Settings] lahko uporabite le alfanumerične znake in simbole. Vnesti je mogoče do 37 znakov.
  • Naslovi, navedeni prek možnosti [Title Name Settings], se uporabijo le za filme, posnete po izvedbi nastavitev.
  • Načina, na katerega so imena dodeljena filmom, ne morete nastaviti.
  • Če uporabljate pomnilniško kartico SDHC, je možnost [File Name Format] zaklenjena na [Standard].
  • Če zaradi izbrisa datotek itd. pride do neuporabljenih številk, bodo te številke znova uporabljene, ko številka datotek filmov doseže vrednost »9999«.