Opombe glede paketa baterij

Opombe o uporabi paketa baterij

 • Vedno uporabljajte le pakete baterij, ki so navedeni za ta izdelek.
 • Raven napolnjenosti, ki jo prikazuje indikator, v določenih pogojih delovanja ali okoljskih pogojih morda ni pravilna.
 • Paketa baterij ne izpostavljajte vodi. Paket baterij ni vodoodporen.
 • Paketa baterij ne puščajte v izjemno vročih okoljih, npr. v avtomobilu ali neposredno na sončni svetlobi.

Polnjenje paketa baterij

 • Pred prvo uporabo izdelka napolnite (priložen) paket baterij.
 • Paket baterij se postopoma prazni, tudi kadar ga ne uporabljate. Paket baterij pred vsako uporabo napolnite, da ne zamudite priložnosti za dober posnetek.
 • Ne polnite paketov baterij, ki niso posebej določeni za ta izdelek. To lahko privede do puščanja, pregretja, eksplozije, električnega udara, opeklin ali poškodb.
 • Če lučka za polnjenje utripa, ko paket baterij ni povsem napolnjen, odstranite paket baterij ali odklopite kabel USB s fotoaparata in ga nato znova vstavite, da se začne znova polniti.
 • Priporočamo, da paket baterij polnite pri temperaturi od 10 °C do 30 °C. Polnjenje paketa baterij pri temperaturah zunaj tega obsega morda ne bo učinkovito.
 • Če je izdelek povezan s prenosnim računalnikom, ki ni priključen na vir napajanja, se akumulator računalnika lahko prazni. S prenosnim računalnikom tega izdelka ne polnite predolgo.
 • Če je med računalnikom in izdelkom vzpostavljena povezava USB, ne vklapljajte/izklapljajte računalnika, ne zaganjajte ga znova in ga ne preklapljajte iz stanja spanja. To bi lahko povzročilo okvaro izdelka. Pred izvajanjem zgornjih dejanj prekinite povezavo med izdelkom in računalnikom.
 • Za polnjenje prek prilagojenega ali spremenjenega računalnika ne dajemo nobenih zagotovil.
 • Ko je polnjenje dokončano, izključite omrežni napajalnik iz stenske vtičnice (omrežne vtičnice) ali odklopite kabel USB iz fotoaparata. Če tega ne storite, lahko pride do krajšega časa delovanja baterije.

Indikator stanja baterije

 • Na zaslonu je prikazan indikator preostale ravni napolnjenosti baterije.

  Prikaz ikon indikatorja stanja baterije

  A: Visoka raven napolnjenosti baterije

  B: Izpraznjena baterija

 • Indikator prikaže pravilno raven napolnjenosti po približno eni minuti.
 • Raven napolnjenosti, ki jo prikazuje indikator, v določenih pogojih delovanja ali okoljskih pogojih morda ni pravilna.
 • Če se na zaslonu ne prikaže indikator stanja baterije, ga prikažite s pritiskom gumba DISP (Nastavitev zaslona).

Učinkovita uporaba paketa baterij

 • Zmogljivost paketa baterij se v okolju z nizkimi temperaturami zmanjša. V hladnem okolju je tako čas delovanja paketa baterij krajši. Da zagotovite daljšo uporabo paketa baterij, ga shranite v žep, da ga segrejete s svojo telesno temperaturo, in ga vstavite v izdelek, tik preden začnete snemati. Če imate v žepu kovinske predmete (npr. ključe), pazite, da ne povzročite kratkega stika.
 • Paket baterij se bo hitro izpraznil, če boste pogosto uporabljali bliskavico ali neprekinjeno fotografiranje, pogosto vklapljali in izklapljali napravo ali nastavili visoko raven svetlosti zaslona.
 • Priporočamo, da pripravite nadomestne pakete baterij in pred dejanskim snemanjem naredite preizkusne posnetke.
 • Če so priključki na bateriji umazani, se izdelek morda ne bo vklopil ali paket baterij učinkovito napolnil. V tem primeru baterijo previdno očistite z mehko krpo ali vatirano palčko.

Shranjevanje paketa baterij

Zmogljivost paketa baterij ohranite tako, da ga v fotoaparatu povsem napolnite in nato povsem izpraznite vsaj enkrat letno pred shranjevanjem. Ko baterijo odstranite iz fotoaparata, jo shranite v hladnem, suhem prostoru.

Čas delovanja baterije

 • Čas delovanja baterije je omejen. Če isto baterijo redno uporabljate ali jo uporabljate dalj časa, se njena zmogljivost postopoma zmanjša. Če se čas delovanja baterije bistveno skrajša, je verjetno čas, da star paket baterij nadomestite z novim.
 • Življenjska doba baterije je odvisna od načina shranjevanja, pogojev delovanja in okolja, v katerem se paket baterij uporablja.