Long Exposure NR (fotografija)

Če nastavite hitrost zaklopa na 1 sekundo ali več (fotografiranje z daljšim časom osvetlitve), je odpravljanje šuma omogočeno v času, ko je odprt zaklop. Če vključite to funkcijo, omogočite odpravljanje zrnatega šuma, ki je značilen za daljši čas osvetlitve.

  1. MENU (Camera Settings1)[Long Exposure NR] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Omogoči odpravljanje šuma v času odprtega zaklopa. V času odpravljanja šuma je prikazano sporočilo, fotografiranje pa je onemogočeno. Izberite to funkcijo, če želite dati prednost kakovosti slike.
Off:
Ne omogoči odpravljanja šuma. Izberite to funkcijo, če želite dati prednost časovni razporeditvi fotografiranja.

Opomba

  • Odpravljanje šuma se v naslednjih primerih morda ne bo aktiviralo tudi če je možnost [Long Exposure NR] nastavljena na [On]:
    • Funkcija [Drive Mode] je nastavljena na [Cont. Shooting] ali [Cont. Bracket].
  • V spodnjih načinih fotografiranja možnosti [Long Exposure NR] ni mogoče nastaviti na [Off]:
    • [Intelligent Auto]
  • Odvisno od razmer za fotografiranje fotoaparat morda ne bo odpravil šuma, tudi če znaša čas osvetlitve 1 sekundo ali več.