Regist. Faces Priority

S to funkcijo nastavite, ali želite prednostno izostriti obraze, registrirane s funkcijo [Face Registration].

  1. MENU (Camera Settings1) → [Regist. Faces Priority] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
prednostno izostri obraze, registrirane s funkcijo [Face Registration].
Off:
ostrenje izvede brez prednostnega ostrenja registriranih obrazov.

Namig

  • Če želite uporabiti funkcijo [Regist. Faces Priority] nastavite te možnosti.
    • [Face/Eye Priority in AF] pod možnostjo [Face/Eye AF Set.]: [On]
    • [Subject Detection] pod možnostjo [Face/Eye AF Set.]: [Human]