Wi-Fi Settings: Frequency Band (modeli, ki podpirajo 5 GHz)

Nastavi frekvenčni pas za komunikacije Wi-Fi. [5GHz] omogoča višje hitrosti komunikacije in stabilnejši prenos podatkov kot [2.4GHz]. Nastavitev [Frequency Band] se nanaša le na funkcije [Send to Smartphone], [Ctrl w/ Smartphone] in [PC Remote] (Wi-Fi Direct).

  1. MENU(Network) → [Wi-Fi Settings][Frequency Band] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

2.4GHz/5GHz

Opomba

  • Če sta na voljo dostopovni točki 2,4 GHz in 5 GHz z istima SSID in formatom šifriranja, bo prikazana dostopovna točka z močnejšim radijskim poljem.