AF in Focus Mag. (fotografija)

Subjekt lahko natančneje izostrite s samodejnim ostrenjem, če povečate območje, ki ga želite izostriti. Ko je prikazana povečana slika, lahko izostrite območje, ki je manjše od prilagodljive točke.

 1. MENU (Camera Settings1) → [AF in Focus Mag.][On].
 2. MENU (Camera Settings1) → [Focus Magnifier].
 3. Sliko povečate tako, da pritisnete središče izbirnega kolesca in nato prilagodite položaj z uporabo zgornjega/spodnjega/desnega/levega dela izbirnega kolesca.
  • Stopnja povečave se spremeni z vsakim pritiskom sredine.
 4. Pritisnite sprožilo do polovice, da izostrite motiv.
  • Fotoaparat bo ostril na mestu, kjer se nahaja (oznaka plus) v središču zaslona.
 5. Za posnetek pritisnite sprožilo do konca.
  • Po posnetku fotoaparat zapre zaslon s povečavo.

Namig

 • Za natančno določanje mesta, ki ga želite povečati, priporočamo uporabo stojala.
 • Rezultat samodejnega ostrenja lahko preverite s povečavo prikazane slike. Če želite ponovno nastaviti položaj ostrenja, prilagodite območje ostrenja na zaslonu s povečavo in nato pritisnite sprožilo do polovice.

Opomba

 • Če povečate območje na robu zaslona, ga fotoaparat morda ne bo uspel izostriti.
 • Območja in belin ni mogoče nastaviti, medtem ko je prikazana slika povečana.
 • Možnost [AF in Focus Mag.] ni na voljo v naslednjih situacijah:
  • Med snemanjem filma
  • Ko je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Continuous AF].
  • Ko je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Automatic AF] in način zajemanja ni P/A/S/M.
  • Ko je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Automatic AF] in je možnost [Drive Mode] nastavljena na [Cont. Shooting].
  • Med uporabo adapterja z nastavkom (naprodaj posebej).
 • Medtem ko je prikazana slika povečana, naslednje funkcije niso na voljo:
  • [Eye AF]
  • [Eye-Start AF]
  • [Pre-AF]
  • [Face/Eye Priority in AF]