FTP Transfer Func.

Slike lahko prenesete s strežnikom FTP ali pa jih prenesete v strežnik FTP. Potrebno je osnovno poznavanje strežnikov FTP.

Za podrobnosti glejte »FTP Help Guide.«
https://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU(Network) → [FTP Transfer Func.] → želena nastavitev.