Čas snemanja filmov

V spodnji tabeli so prikazani okvirni skupni časi snemanja filmov, ki jih je mogoče shraniti na pomnilniško kartico, formatirano s tem fotoaparatom. Vrednosti so odvisne od pogojev fotografiranja in vrste uporabljene pomnilniške kartice.

(h (ure), min (minute))

File Format Hitrost sličic Bitna hitrost 64 GB 128 GB
XAVC S 4K 30p/25p 100M 1 h 10 min 2 h 20 min
60M 1 h 50 min 3 h 20 min
XAVC S HD 60p/50p 50M 2 h 20 min 4 h 40 min
25M 4 h 30 min 9 h

Časi snemanja, ko je možnost [Proxy Recording] nastavljena na [Off].

 • Časovni razpon, ki je na voljo za snemanje filmov, je odvisen od oblike zapisa datoteke/nastavitev snemanja filmov, pomnilniške kartice, temperature okolja, omrežnega okolja Wi-Fi, stanja fotoaparata pred začetkom snemanja in stanja napolnjenosti baterije.
  Najdaljši čas posamezne seje neprekinjenega snemanja videoposnetka je približno 13 ur (omejeno s specifikacijami izdelka).

Opomba

 • Čas snemanja filmov je različen, ker fotoaparat omogoča možnost VBR (spremenljiva bitna hitrost), ki kakovost slike samodejno prilagodi glede na prizor snemanja. Ko snemate hitro premikajoči se motiv, je slika bolj jasna, vendar pa je čas snemanja krajši, ker se za snemanje porabi več pomnilnika. Čas snemanja je odvisen tudi od pogojev snemanja, objekta ali nastavitev kakovosti/velikosti slike.
 • Prikazani časi so časi snemanja z uporabo pomnilniške kartice Sony.

Opombe glede neprekinjenega snemanja filma

 • Snemanje filmov v visoki kakovosti in hitro neprekinjeno fotografiranje potrebuje veliko energije. Zato se bo temperatura v fotoaparatu zvišala, kar še posebej velja za temperaturo slikovnega senzorja. V tovrstnih primerih se fotoaparat samodejno izklopi, ker se je njegova površina močno segrela ali ker temperatura vpliva na kakovost posnetkov ali notranji mehanizem fotoaparata.
 • Spodaj je naveden razpon časa, ki je na voljo za neprekinjeno snemanje filmov s privzetimi nastavitvami fotoaparata potem, ko je bil nekaj časa izklopljen. Vrednosti navajajo neprekinjen čas od začetka snemanja do prekinitve snemanja s fotoaparatom.

  Ko je možnost [Auto Power OFF Temp.] nastavljena na [Standard]

  File Format XAVC S HD XAVC S 4K
  Temperatura okolja: 25 °C (77 °F) pribl. 120 min pribl. 30 minut
  Temperatura okolja: 40 °C (104 °F) pribl. 120 min pribl. 20 minut


  Ko je možnost [Auto Power OFF Temp.] nastavljena na [High]

  File Format XAVC S HD XAVC S 4K
  Temperatura okolja: 25 °C (77 °F) pribl. 120 min pribl. 120 min
  Temperatura okolja: 40 °C (104 °F) pribl. 120 min pribl. 20 minut


  HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, ko fotoaparat ni povezan prek omrežja Wi-Fi)

  4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, ko fotoaparat ni povezan prek omrežja Wi-Fi)

 • Čas, ki je na voljo za snemanje, se razlikuje glede na temperaturo, obliko zapisa datotek/nastavitev snemanja za filme, omrežno okolje Wi-Fi ali stanje fotoaparata pred začetkom snemanja. Če po vklopu pogosto spreminjate kompozicijo ali snemate, se temperatura v fotoaparatu zviša, razpoložljivi čas snemanja pa skrajša.
 • Če se pojavi ikona (opozorilna ikona za pregrevanje), je narasla temperatura fotoaparata.
 • Če se fotoaparat zaradi visoke temperature med snemanjem filmov izklopi, ga pustite nekaj časa izklopljenega. Snemanje zaženite šele, ko se temperatura v fotoaparatu popolnoma zniža.
 • Ob upoštevanju spodnjih nasvetov boste lahko snemali dlje.
  • Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
  • Ko fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite.