Monitor Brightness

Prilagodite svetlost zaslona.

  1. MENU(Setup) → [Monitor Brightness] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Manual:
Prilagodi svetlost v območju od –2 do +2.
Sunny Weather:
Prilagodi svetlost, da je primerna za fotografiranje na prostem.

Opomba

  • Nastavitev [Sunny Weather] je presvetla za fotografiranje v zaprtih prostorih. Za fotografiranje v zaprtih prostorih nastavite možnost [Monitor Brightness] na [Manual].