ISO Setting: ISO AUTO Min. SS

Če izberete možnost [ISO AUTO], ko je nastavljen način zajemanja P (Program Auto) ali A (Aperture Priority), lahko nastavite hitrost zaklopa, pri kateri se občutljivost ISO začne spreminjati.
Ta funkcija deluje, ko fotografirate premikajoče se objekte. Tako lahko zmanjšate zamegljenost objekta in hkrati preprečite tresenje fotoaparata.

  1. MENU → (Camera Settings1) → [ISO Setting][ISO AUTO Min. SS] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

FASTER (Faster)/FAST (Fast):
Občutljivost ISO se bo začela spreminjati pri hitrosti zaklopa, večji od [Standard], da lahko preprečite tresenje fotoaparata in zamegljenost objekta.
STD (Standard):
Fotoaparat samodejno nastavi hitrost zaklopa glede na goriščno razdaljo objektiva.
SLOW (Slow)/SLOWER (Slower):
Občutljivost ISO se bo začela spreminjati pri hitrosti zaklopa, manjši od [Standard], da lahko zajemate slike z manj šuma.
1/800030":
Občutljivost ISO se začne spreminjati pri nastavljeni hitrosti zaklopa.

Namig

  • Razlika v hitrosti zaklopa, pri kateri se začne občutljivost ISO spreminjati pri možnostih [Faster], [Fast], [Standard], [Slow] in [Slower], je 1 EV.

Opomba

  • Če osvetlitev ni zadostna, čeprav je občutljivost ISO nastavljena na [ISO AUTO Maximum] v možnosti [ISO AUTO], bo hitrost zaklopa nižja od hitrosti, nastavljene za možnost [ISO AUTO Min. SS], da boste tako lahko zajeli ustrezno osvetljeno sliko.
  • V naslednjih primerih hitrost zaklopa morda ne bo delovala tako, kot je bila nastavljena:
    • Med uporabo bliskavice za fotografiranje svetlih prizorov. (Največja hitrost zaklopa je omejena na hitrost sinhronizacije z bliskavico – 1/160 sekunde.)
    • Ob uporabi bliskavice pri fotografiranju temnih prizorov z možnostjo [Flash Mode] nastavljeno na [Fill-flash]. (Najmanjša hitrost zaklopa je omejena na hitrost, ki jo samodejno določi fotoaparat.)