Auto Slow Shutter (film)

S to funkcijo nastavite, ali želite pri snemanju filmov omogočiti samodejno prilagoditev hitrosti zaklopa, kadar je objekt zatemnjen.

  1. MENU(Camera Settings2) → [Auto Slow Shutter] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
uporabi funkcijo samodejnega počasnega zaklopa. Pri snemanju filmov na temnih lokacijah se hitrost zaklopa samodejno zmanjša. Pri snemanju filmov na temnih lokacijah lahko zmanjšate šum, tako da zmanjšate hitrost zaklopa.
Off:
ne uporabi funkcije samodejnega počasnega zaklopa. Posneti film bo temnejši kot pri izbiri možnosti [On], vendar pa lahko tako posnamete filme z gladkejšim premikanjem in manjšo zamegljenostjo objekta.

Opomba

  • Funkcija [Auto Slow Shutter] ni na voljo v teh primerih:
    • Med snemanjem počasnih/hitrih posnetkov
    • (Shutter Priority)
    • (Manual Exposure)
    • Če možnost [ISO] ni nastavljena na [ISO AUTO]