AF Frame Move Amt

S to funkcijo nastavite razdaljo, za katero se premakne okvir za ostrenje, ko je možnost [Focus Area] nastavljena na [Flexible Spot] itd. Okvir za ostrenje lahko hitro premaknete tako, da povečate razdaljo, kar je uporabno v primerih, ko se objekt veliko premika.

 1. MENU (Camera Settings1) → [AF Frame Move Amt] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Standard:
Okvir za ostrenje se premakne za standardno razdaljo.
Large:
Okvir za ostrenje se z enim premikom premakne za večjo razdaljo kot pri možnosti [Standard].

Namig

 • Ko je funkcija [Swt. AF Frame Move hold] dodeljena želeni tipki z uporabo tipke po meri [Custom Key] ali [Custom Key], nastavitev [AF Frame Move Amt] ob pritisnjeni tipki začasno preklopi.
 • Če je katera od naslednjih funkcij dodeljena upravljalnemu izbirniku ali izbirnemu kolescu z uporabo možnosti [My Dial Settings], lahko premaknete okvir za ostrenje za razdaljo, ki je določena za vsako funkcijo ne glede na nastavitev [AF Frame Move Amt].
  • [Move AF Frame : L]
  • [Move AF Frame : L]
  • [Move AF Frame : Std]
  • [Move AF Frame : Std]

Opomba

 • Ob uporabi adapterja z nastavkom LA-EA4 se bo okvir za ostrenje premaknil za razdaljo, določeno za možnost [Standard], tudi če je izbrana možnost [Large].