Zaklep AE

Če je kontrast med objektom in ozadjem visok (npr. pri fotografiranju objekta, osvetljenega od zadaj, ali objekta ob oknu), pred fotografiranjem izmerite svetlobo v predelu objekta, ki je ustrezno osvetljen, ter zaklenite osvetlitev. Če želite zmanjšati svetlost objekta, izmerite svetlobo v predelu, ki je svetlejši od objekta, in zaklenite osvetlitev celotnega zaslona. Če želite svetlost objekta povečati, izmerite svetlobo v predelu, ki je temnejši od objekta, in zaklenite osvetlitev celotnega zaslona.
  1. MENU (Camera Settings2) → [Custom Key] ali [Custom Key] → želena tipka, nato funkcijo [AEL toggle] dodelite tipki.
  2. Prilagodite izostritev v točki prilagoditve osvetlitve.
  3. Pritisnite gumb, ki mu je dodeljena funkcija [AEL toggle].
    Osvetlitev je zaklenjena in prikazana je ikona (zaklep samodejne osvetlitve).
  4. Znova izostrite objekt in pritisnite sprožilo.
    • Če želite preklicati zaklep osvetlitve, pritisnite gumb, ki mu je dodeljena funkcija [AEL toggle].

Namig

  • Če izberete funkcijo [AEL hold] v možnosti [Custom Key] ali [Custom Key], lahko osvetlitev zaklenete, dokler držite gumb pritisnjen. Funkcije [AEL hold] ne morete nastaviti gumbu [Left Button], [Right Button] ali [Down Button].

Opomba

  • Možnosti [ AEL hold] in [ AEL toggle] nista na voljo, ko uporabljate druge funkcije zooma, ki niso optični zoom.