Zebra Setting

Nastavi zebrast vzorec, ki se pojavi prek dela slike, če stopnja svetlosti tega dela ustreza stopnji IRE, ki ste jo nastavili. Uporabite ta vzorec za prilagoditev svetlosti.

  1. MENU (Camera Settings2) → [Zebra Setting] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Zebra Display:
s to funkcijo nastavite, ali naj se prikaže zebrast vzorec.
Zebra Level:
s to funkcijo prilagodite stopnjo svetlosti zebrastega vzorca.

Namig

  • Vrednosti lahko registrirate ter tako preverite pravilno osvetlitev ali premočno osvetlitev kot tudi stopnjo svetlosti za [Zebra Level]. Nastavitve za potrditev pravilne osvetlitev in potrditev premočne osvetlitve so registrirane v možnosti [Custom1] in [Custom2] v privzetih nastavitvah.
  • Če želite preveriti pravilno osvetlitev, nastavite standardno vrednost in razpon za stopnjo svetlosti. Zebrasti vzorec se prikaže v območjih znotraj razpona, ki ste ga določili.
  • Če želite preveriti premočno osvetlitev, nastavite najmanjšo vrednost za stopnjo svetlosti. Zebrast vzorec se bo pojavil prek območij s stopnjo svetlosti enako ali višjo od nastavljene vrednosti.

Opomba

  • Zebrast vzorec ni prikazan na napravah, povezanih prek HDMI.