Vstavljanje/odstranjevanje pomnilniške kartice

Pojasnjuje, kako pomnilniško kartico (naprodaj ločeno) vstaviti v izdelek.

  1. Odprite pokrov predala za pomnilniško kartico tako, da potisnete drsnik na njem.

  2. Vstavite pomnilniško kartico.

    • Vstavite pomnilniško kartico s stranjo priključka obrnjeno proti vam, dokler ne zaskoči.
    • Ta fotoaparat podpira samo pomnilniške kartice SD (združljive z UHS-II). Ta fotoaparat ne podpira pomnilnikov Memory Stick.
  3. Zaprite pokrov in nato potisnite drsnik v položaj za zaklep.

Namig

  • Ko pomnilniško kartico prvič uporabite v fotoaparatu, priporočamo, da jo zaradi stabilnejšega delovanja pred uporabo formatirate s fotoaparatom.

Odstranitev pomnilniške kartice

Odprite pokrov pomnilniške kartice in se prepričajte, da lučka za dostop (A) ne sveti, nato pa pomnilniško kartico enkrat nežno pritisnite, da jo odstranite.

Ilustracija s prikazom položaja lučke za dostop