Date/Time Setup

Zaslon za nastavljanje ure je prikazan samodejno, ko prvič vklopite ta izdelek ali ko se je notranja akumulatorska baterija v celoti izpraznila. Ta meni izberite, ko želite datum in čas nastaviti po prvem nastavljanju.

  1. MENU (Setup) → [Date/Time Setup] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Daylight Savings:
Izbere, ali naj se izvede preklop med zimskim in poletnim časom [On]/[Off].

Date/Time:
Nastavitev datuma in časa.

Date Format:
Izbira oblike prikaza datuma in časa.

Namig

  • Za polnjenje notranje pomožne akumulatorske baterije vstavite napolnjen paket baterij in pustite izdelek 24 ur ali več izklopljen.
  • Če se ura ponastavi vsakič, ko se baterija napolni, je notranja pomožna akumulatorska baterija morda izrabljena. Posvetuje se s servisom.