Brisanje več izbranih slik (Delete)

Izbrišete lahko več izbranih slik. Ko sliko izbrišete, je ni mogoče več obnoviti. Predhodno potrdite izbris slike.

  1. MENU(Playback) → [Delete] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Multiple Img.:
Izbriše izbrane slike.

(1) Izberite slike, ki jih želite izbrisati, in pritisnite središče izbirnega kolesca. V potrditvenem polju se prikaže oznaka (kljukica). Če želite preklicati izbiro, znova pritisnite središče, da odstranite kljukico.

(2) Če želite izbrisati druge slike, ponovite korak (1).

(3) MENU[OK].

All in this Folder:
Izbriše vse slike v izbrani mapi.
All with this date:
Izbriše vse slike, zajete na izbrani datum.
All Other Than This Img.:
Izbriše vse slike v skupini, razen izbranih.
All Images in This Group:
Izbriše vse slike v izbrani skupini.

Namig

  • Če želite izbrisati vse slike, vključno z zaščitenimi, izvedite funkcijo [Format].
  • Če želite prikazati želeno mapo ali datum, med predvajanjem izberite želeno mapo ali datum po naslednjem postopku:
    Gumb (Image Index) → z izbirnim kolescem izberite črtico na levi strani → z uporabo zgornjega/spodnjega dela izbirnega kolesca izberite želeno mapo ali datum.
  • Če v načinu [Multiple Img.] izberete skupino, bodo izbrisane vse slike v skupini. Če želite izbrati in izbrisati posamezne slike znotraj določene skupine, izvedite [Multiple Img.] med prikazovanjem slik iz skupine.

Opomba

  • Zaščitenih slik ni mogoče izbrisati.
  • Elementi menija, ki jih je mogoče izbrati, se spreminjajo glede na nastavitev [View Mode] in izbrano vsebino.