Send to Smartphone Func.: Send to Smartphone

V pametni telefon lahko prenašate fotografije, videoposnetke ter počasne in hitre posnetke in si jih tam ogledate. Aplikacija Imaging Edge Mobile mora biti nameščena v pametnem telefonu.

 1. MENU(Network) → [Send to Smartphone Func.][Send to Smartphone] → želena nastavitev.
  • Če v načinu predvajanja pritisnete gumb (Send to Smartphone), se prikaže zaslon z nastavitvami funkcije [Send to Smartphone].
 2. Če je izdelek pripravljen za prenos, prikaže zaslon s podatki. Te podatke uporabite za povezavo izdelka s pametnim telefonom.
  • Način nastavitve povezave pametnega telefona in izdelka se razlikuje glede na pametni telefon.

Podrobnosti elementov menija

Select on This Device:
Izbor slike v tem izdelku, ki naj se prenese v pametni telefon.

(1) Izberite med [This Image], [All with this date] ali [Multiple Images].

 • Prikazane možnosti se lahko razlikujejo glede na način pogleda, izbran v fotoaparatu.

(2) Če izberete [Multiple Images], izberite želene slike s središčem izbirnega kolesca in nato pritisnite MENU[Enter].

Select on Smartphone:
V pametnem telefonu prikaže vse slike, posnete na pomnilniški kartici naprave.

Opomba

 • Prenašate lahko le slike, shranjene na pomnilniški kartici fotoaparata.
 • Izberete lahko velikost slike, ki se prenese v pametni telefon. Možnosti so [Original], [2M] ali [VGA].
  Če želite spremeniti velikost slike, opravite naslednje korake.
  • Za pametne telefone Android
   Zaženite aplikacijo Imaging Edge Mobile in z nastavitvijo [Settings][Copy Image Size] spremenite velikost slike.
  • Za naprave iPhone/iPad
   V meniju z nastavitvami izberite aplikacijo Imaging Edge Mobile in z nastavitvijo [Copy Image Size] spremenite velikost slike.
 • Slike v formatu RAW se pri prenosu pretvorijo v format JPEG.
 • Preneseni film morda ne bo predvajan pravilno, odvisno od pametnega telefona. Film morda ne bo predvajan tekoče ali pa morda bo morda predvajan brez zvoka.
 • Fotografije, filma, hitrega ali počasnega posnetka morda ne bo mogoče predvajati v pametnem telefonu, kar je sicer odvisno od formata.
 • Ta izdelek deli podatke o povezavi za funkcijo [Send to Smartphone] z napravo, ki ima dovoljenje za povezavo. Če želite spremeniti napravo, ki ima dovoljenja za povezavo z izdelkom, z naslednjimi koraki ponastavite podatke o povezavi. MENU (Network) → [Wi-Fi Settings][SSID/PW Reset]. Po ponastavitvi podatkov o povezavi morate pametni telefon znova registrirati.
 • Če je možnost [Airplane Mode] nastavljena na [On], izdelka ni mogoče povezati s pametnim telefonom. Možnost [Airplane Mode] nastavite na [Off].
 • Ko prenašate veliko slik ali dolge filme, priporočamo, da fotoaparat napajate iz stenske vtičnice (mrežna vtičnica) z omrežnim napajalnikom (priložen).