Location Info. Link Set.

Aplikacijo Imaging Edge Mobile lahko uporabite za pridobivanje informacij o lokaciji iz pametnega telefona, ki je s fotoaparatom povezan prek povezave Bluetooth. Pridobljene informacije o lokaciji lahko zapišete pri snemanju slik.

Predhodna priprava

Če želite uporabiti funkcijo povezovanja z informacijo o lokaciji fotoaparata, potrebujete aplikacijo Imaging Edge Mobile.

Če besedilo »Location Information Linkage« ni prikazano na vrhu strani aplikacije Imaging Edge Mobile, morate najprej izvesti te korake.

 1. Namestite aplikacijo Imaging Edge Mobile v pametni telefon.

  • Aplikacijo Imaging Edge Mobile lahko namestite iz trgovine z aplikacijami svojega pametnega telefona. Če ste aplikacijo že namestili, jo posodobite na najnovejšo različico.
 2. Prenesite že posneto sliko v pametni telefon s funkcijo [Send to Smartphone] fotoaparata.

  • Ko v pametni telefon prenesete sliko, posneto s fotoaparatom, se bo na vrhu strani aplikacije pojavilo besedilo »Location Information Linkage«.

Delovni postopek

Ikona pametnega telefona: Dejanja, izvedena v pametnem telefonu

Ikona fotoaparata: Dejanja, izvedena v fotoaparatu

 1. Ikona pametnega telefona: Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth v pametnem telefonu aktivirana.

  • Postopka seznanjanja prek povezave Bluetooth ne izvajajte na zaslonu z nastavitvami pametnega telefona. V korakih 2 do 7 je postopek seznanjanja izveden z uporabo fotoaparata in aplikacije Imaging Edge Mobile.
  • Če postopek seznanjanja v koraku 1 po nesreči izvedete na zaslonu nastavitev pametnega telefona, prekličite seznanjanje in nato postopek seznanjanja izvedite s fotoaparatom in aplikacijo Imaging Edge Mobile tako, da opravite korake od 2 do 7.
 2. Ikona fotoaparata: V fotoaparatu izberite MENU (Network) → [Bluetooth Settings][Bluetooth Function] [On].

 3. Ikona fotoaparata: V fotoaparatu izberite MENU (Network) → [Bluetooth Settings] [Pairing].

 4. Ikona pametnega telefona: V pametnem telefonu zaženite aplikacijo Imaging Edge Mobile in tapnite besedilo "Location Information Linkage".

  • Če besedilo »Location Information Linkage« ni prikazano, sledite korakom, opisanim v poglavju »Predhodna priprava« zgoraj.

 5. Ikona pametnega telefona: Aktivirajte možnost [Location Information Linkage] na zaslonu z nastavitvami [Location Information Linkage] v aplikaciji Imaging Edge Mobile.

 6. Ikona pametnega telefona: Sledite navodilom na zaslonu z nastavitvami [Location Information Linkage] v aplikaciji Imaging Edge Mobile in nato s seznama izberite svoj fotoaparat.

 7. Ikona fotoaparata: Ko se na zaslonu fotoaparata pojavi sporočilo, izberite možnost [OK].

  • Seznanjanje fotoaparata in aplikacije Imaging Edge Mobile je zaključeno.
 8. Ikona fotoaparata: V fotoaparatu izberite MENU (Network) → [Location Info. Link Set.] [Location Info. Link] [On].

  • Ikona (ikona za pridobivanje informacije o lokaciji) bo prikazana na zaslonu fotoaparata. Informacije o lokaciji, ki jih je pridobil pametni telefon prek signala GPS itd., bodo zapisane med snemanjem slik.

Podrobnosti elementov menija

Location Info. Link:
S to funkcijo nastavite, ali želite pridobiti informacije o lokaciji prek povezovanja s pametnim telefonom.
Auto Time Correct.:
S to funkcijo nastavite, ali želite samodejno popraviti nastavitve datuma fotoaparata z informacijami s povezanega pametnega telefona.
Auto Area Adjust.:
S to funkcijo nastavite, ali želite samodejno popraviti nastavitve območja fotoaparata z informacijami s povezanega pametnega telefona.

Ikone, prikazane pri pridobivanju informacij o lokaciji

(Pridobivanje podatkov o lokaciji): Fotoaparat pridobiva podatke o lokaciji.

(Podatkov o lokaciji ni mogoče pridobiti): Fotoaparat ne more pridobiti podatkov o lokaciji.

(Na voljo je povezava Bluetooth): Vzpostavljena je povezava Bluetooth s pametnim telefonom.

(Povezava Bluetooth ni na voljo): Povezava Bluetooth s pametnim telefonom ni vzpostavljena.

Namig

 • Informacije o lokaciji je mogoče povezati, ko je v pametnem telefonu zagnana aplikacija Imaging Edge Mobile, tudi če je zaslon pametnega telefona izključen. Če pa je fotoaparat že nekaj časa izklopljen, informacije o lokaciji morda ne bodo povezane takoj, ko ga boste ponovno vklopili. V tem primeru bodo informacije o lokaciji povezane takoj, ko v pametnem telefonu odprete aplikacijo Imaging Edge Mobile.
 • Ko aplikacija Imaging Edge Mobile ne deluje, kot na primer ob ponovnem zagonu pametnega telefona, zaženite aplikacijo Imaging Edge Mobile, da nadaljujete s povezovanjem informacij o lokaciji.
 • Če funkcija povezovanja informacij o lokaciji ne deluje pravilno, glejte spodnje opombe in znova izvedite seznanjanje.
  • Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth v pametnem telefonu aktivirana.
  • Prepričajte se, da fotoaparat ni povezan z drugimi napravami prek funkcije Bluetooth.
  • Prepričajte se, da je možnost [Airplane Mode] za fotoaparat nastavljena na [Off].
  • Izbrišite podatke o seznanjanju za fotoaparat, registriran v aplikaciji Imaging Edge Mobile.
  • Izvedite možnost [Reset Network Set.] v fotoaparatu.
 • Podrobnejša navodila najdete na spodnji strani za podporo.
  https://www.sony.net/iem/btg/

Opomba

 • Pri inicializaciji fotoaparata se izbrišejo tudi vsi podatki o seznanjanju. Pred ponovnim seznanjanjem naprav najprej izbrišite podatke o seznanitvi za fotoaparat, registriran v nastavitvah Bluetooth pametnega telefona in aplikaciji Imaging Edge Mobile.
 • Informacije o lokaciji ne bodo zapisane, če jih ni mogoče pridobiti, na primer ko je povezava Bluetooth prekinjena.
 • Fotoaparat lahko seznanite z do 15 napravami Bluetooth, a lahko informacije o lokaciji povezuje z le enim pametnim telefonom. Če želite informacije o lokaciji povezati z drugim pametnim telefonom, izklopite funkcijo [Location Information Linkage] v pametnem telefonu, ki je že povezan.
 • Če je povezava Bluetooth nestabilna, odstranite vse ovire, kot so na primer ljudje ali kovinski predmeti med fotoaparatom in seznanjenim pametnim telefonom.
 • Ko seznanjate fotoaparat in pametni telefon, uporabite meni [Location Information Linkage] v aplikaciji Imaging Edge Mobile.
 • Če želite uporabiti funkcijo povezovanja informacij o lokaciji, nastavite možnost [Bluetooth Rmt Ctrl] na [Off].
 • Razdalja za komunikacijo prek povezave Bluetooth ali Wi-Fi se lahko spreminja glede na razmere uporabe.

Podprti pametni telefoni

 Najnovejše informacije so na voljo na strani za podporo.

https://www.sony.net/iem/


 • Glede podrobnosti o različicah povezave Bluetooth, združljivih z vašim pametnim telefonom, glejte spletno mesto za svoj pametni telefon.