Area Setting

S to funkcijo nastavite območje, kjer uporabljate izdelek.

  1. MENU (Setup) → [Area Setting] → želeno območje.