Ostrenje oči (Face/Eye AF Set.)

Možnost [Face/Eye AF Set.] se uporablja za določitev, ali naj fotoaparat prioritetno ostri obraze/oči.


Obstajata dva načina za izvajanje funkcije [Eye AF], ki se med seboj razlikujeta v nekaterih specifikacijah. Izberite ustrezen način glede na namen.

Element Funkcija [Eye AF] prek možnosti [Face/Eye AF Set.] Funkcija [Eye AF] prek tipke po meri

Podrobnosti lahko najdete tukaj.

Zaznavanje predmeta Fotoaparat prednostno zazna obraze/oči. Fotoaparat zazna samo obraze/oči.
Predhodna priprava Izberite [Face/Eye AF Set.][Face/Eye Priority in AF][On]. Dodelite funkcijo [Eye AF] želeni tipki z uporabo [Custom Key] ali [Custom Key].
Kako uporabljati funkcijo [Eye AF] Pritisnite sprožilo do polovice. Pritisnite tipko, ki ste ji dodelili funkcijo [Eye AF]*.
Tehnični podatki
 • Kadar fotoaparat znotraj ali v okolici območja ostrenja zazna obraz ali oči, obraz ali oči izostri z večjo prioriteto.
 • Če fotoaparat znotraj ali v okolici območja ostrenja ne zazna nobenega obraza ali oči, izostri drug subjekt, ki ga lahko zazna.
 • Fotoaparat izostri samo obraze in oči kjer koli na zaslonu, neodvisno od nastavitve območja ostrenja [Focus Area].
 • Če na zaslonu ni nobenega obraza ali oči, fotoaparat samodejno ne izostri drugega subjekta.
Način ostrenja Sledi nastavitvi, določeni z načinom ostrenja [Focus Mode] Sledi nastavitvi, določeni z načinom ostrenja [Focus Mode]
Območje ostrenja Sledi nastavitvi, določeni z območjem ostrenja [Focus Area] Celoten zaslon se začasno spremeni v območje ostrenja, neodvisno od nastavitve območja ostrenja [Focus Area].
Kako delujejo naslednje funkcije pod možnostjo [Face/Eye AF Set.]
 • Subject Detection
 • Right/Left Eye Select
 • Face/Eye Frame Display
 • Animal Eye Display
Sledi nastavitvi, določeni z vsakim elementom menija Sledi nastavitvi, določeni z vsakim elementom menija

*Ne glede na to, ali je funkcija [Face/Eye Priority in AF] pod možnostjo [Face/Eye AF Set.] nastavljena na [On] ali [Off], lahko funkcijo [Eye AF] uporabljate prek tipke po meri, če pritisnete tipko po meri, ki ste ji dodelili funkcijo [Eye AF].

Namig

Ohranjanje izostritve na premikajočem se očesu ali obrazu (Eye AF + Tracking)

 • Če pod možnostjo [Face/Eye AF Set.] nastavite ostrenje obrazov ali oči, se bo okvir za ostrenje samodejno premaknil na obraz ali oči, ko bo fotoaparat med sledenjem subjektom s funkcijo sledenja zaznal obraze ali oči.


 1. MENU(Camera Settings1) → [Face/Eye AF Set.] → želeni nastavitveni element.

Podrobnosti elementov menija

Face/Eye Priority in AF:
s to funkcijo nastavite, ali bo fotoaparat zaznaval obraze ali oči znotraj območja ostrenja, in ko je aktivirano samodejno ostrenje, izostri oči (Eye AF). ([On]/[Off])
(Opomba: fotoaparat deluje drugače, če za vklop funkcije [Eye AF] uporabite tipko po meri.)
Subject Detection:
izbere cilj, ki ga je treba zaznati.
[Human]: zazna človeške obraze/oči.
[Animal]: zazna oči živali. Obrazi živali niso zaznani.
Right/Left Eye Select:
opredeli oko, ki bo zaznano, ko je možnost [Subject Detection] nastavljena na [Human]. Če je izbrana možnost [Right Eye] ali [Left Eye], bo zaznano le izbrano oko. Ko je možnost [Subject Detection] nastavljena na [Animal], ni mogoče uporabiti možnosti [Right/Left Eye Select].
[Auto]: fotoaparat samodejno zazna oči.
[Right Eye]: zaznano je desno oko subjekta (oko na levi strani iz perspektive fotografa).
[Left Eye]: zaznano je levo oko subjekta (oko na desni strani iz perspektive fotografa).
Face/Eye Frame Display:
s to funkcijo nastavite, ali bo fotoaparat prikazal okvir zaznavanja obraza/oči, ko je zaznan obraz ali oči ljudi. ([On]/[Off]).
Animal Eye Display:
s to funkcijo nastavite, ali bo fotoaparat prikazal okvir zaznavanja oči, ko je zaznano oko živali. ([On]/[Off]).


Okvir za zaznavanje obrazov

Ko izdelek zazna obraz, prikaže siv okvir za zaznavanje obrazov. Če je omogočeno samodejno ostrenje, se ta okvir obarva belo. Fotoaparat lahko zazna do 8 obrazov subjektov.
Če ste s funkcijo [Face Registration] registrirali prednostni vrstni red posameznih obrazov, bo fotoaparat samodejno izbral prvi prednostni obraz, okvir za zaznavanje obrazov okoli tega obraza pa se bo obarval belo. Okvirji za zaznavanje obrazov okoli drugih registriranih obrazov se obarvajo rdečkasto vijolično.


Okvir za zaznavanje oči

Ko je zaznano oko in fotoaparat določi, da je samodejno ostrenje mogoče, odvisno od nastavitev, se pojavi beli okvir za zaznavanje oči.

Okvir za zaznavanje oči je prikazan, ko je možnost [Subject Detection] nastavljena na [Animal].


[Eye AF] s tipko po meri

Funkcijo samodejnega ostrenja oči je možno uporabiti tudi z dodelitvijo funkcije [Eye AF] tipki po meri. Fotoaparat lahko oči izostri, vse dokler držite tipko pritisnjeno. To je koristno, ko želite začasno uporabiti funkcijo samodejnega ostrenja oči na celotnem zaslonu, ne glede na nastavitev za [Focus Area]. Fotoaparat ne izostri samodejno, če ni zaznanih obrazov ali oči.
(Opomba: kadar želite oči izostriti s polovičnim pritiskom sprožila, fotoaparat zazna le obraze ali oči znotraj ali okoli območja ostrenja, določenega s funkcijo [Focus Area]. Če fotoaparat ne zazna obrazov ali oči, bo izvedeno običajno samodejno ostrenje.)

 1. MENU → (Camera Settings2) → [Custom Key] ali [Custom Key] → želena tipka, nato dodelite funkcijo [Eye AF] tipki.
 2. MENU → (Camera Settings1) → [Face/Eye AF Set.][Subject Detection] → želena nastavitev.
 3. Fotoaparat usmerite v obraz človeka ali živali in pritisnite tipko, ki ste ji dodelili funkcijo [Eye AF].

  Če želite zajeti fotografijo, pritisnite sprožilo skupaj s tipko.


[Switch Right/Left Eye] s tipko po meri

Ko je možnost [Subject Detection] nastavljena na [Human] in je možnost [Right/Left Eye Select] nastavljena na [Right Eye] ali [Left Eye], lahko zamenjate oko, ki naj ga fotoaparat zazna tako, da pritisnete tipko po meri, ki ste ji dodelili funkcijo [Switch Right/Left Eye].

Ko je možnost [Right/Left Eye Select] nastavljena na [Auto], lahko začasno zamenjate oko, ki naj bo zaznano, tako da pritisnite tipko po meri, ki ste ji dodelili funkcijo [Switch Right/Left Eye].

Začasna izbira levo/desno je preklicana, ko opravite nekaj od spodnjega. Fotoaparat se povrne k samodejnem zaznavanju oči.

 • Pritisnete središče izbirnega kolesca.
 • Izpustite do polovice pritisnjeno sprožilo (le med fotografiranjem).
 • Izpustitev pritiska tipke po meri, ki ji je dodeljena funkcija [AF On] ali [Eye AF] (le med fotografiranjem)
 • Pritisk gumba MENU


Namig

 • Ko možnost [Right/Left Eye Select] ni nastavljena na [Auto] ali izvedete funkcijo [Switch Right/Left Eye] s tipko po meri, se pojavi okvir za zaznavanje oči. Tudi ko je možnost [Right/Left Eye Select] nastavljena na [Auto] in če je možnost [Face/Eye Frame Display] nastavljena na [On], se bo med snemanjem filmov na zaznanih očeh pojavil okvir za zaznavanje oči.
 • Če želite, da okvir za zaznavanje obraza ali oči izgine po določenem času, potem ko fotoaparat izostri obraz ali oko, nastavite možnost [AF Area Auto Clear] na [On].

Opomba

 • Ko je možnost [Subject Detection] nastavljena na [Animal], spodnjih funkcij ni mogoče uporabiti.
  • Right/Left Eye Select
  • Zaznavanje oči pri snemanju videoposnetkov
  • Face Priority in Multi Metering
  • Regist. Faces Priority
 • Funkcija [Eye AF] v nekaterih razmerah morda ne bo delovala pravilno, kot na primer v naslednjih situacijah.
  • ko oseba nosi sončna očala,
  • ko sprednji lasje prekrivajo oči,
  • pri slabi svetlobi ali osvetlitvi od zadaj,
  • ko so oči zaprte,
  • ko je objekt v senci,
  • ko objekt ni izostren,
  • ko se objekt preveč premika.
 • Če se objekt preveč premika, okvir za zaznavanje morda ne bo pravilno prikazan na očeh objekta.
 • Ko fotoaparat ne more izostriti oči oseb, bo namesto tega zaznal in izostril obraz. Fotoaparat ne more izostriti oči, ko ni zaznanih obrazov oseb.
 • Izdelek v nekaterih razmerah ne bo zaznal obrazov ali lahko kot obraze pomotoma zazna druge objekte.
 • Okvir za zaznavanje oči ni prikazan, ko funkcija samodejnega ostrenja oči ni na voljo.
 • Funkcije zaznavanja obrazov/oči ni mogoče uporabljati s temi funkcijami:
  • Pri uporabi funkcij zooma, ki ni optični zoom.
  • [Posterization] pod možnostjo [Picture Effect]
  • Focus Magnifier
  • Snemanje filmov z možnostjo [Record Setting] nastavljeno na [120p]/[100p]
  • Ko je možnost [Frame Rate] nastavljena na [120fps]/[100fps] ob snemanju počasnih/hitrih posnetkov.
  • Ko je možnost [File Format] nastavljena na [XAVC S 4K], možnost [Record Setting] nastavljena na [30p 100M]/[25p 100M] ali [30p 60M]/[25p 60M] in ko je možnost [4K Output Select] nastavljena na [Memory Card+HDMI].
  • Ko je možnost [File Format] nastavljena na [XAVC S 4K] in možnost [Proxy Recording] nastavljena na [On].
 • Tudi če je možnost [Face/Eye Frame Display] ali [Animal Eye Display] nastavljena na [Off], bo zeleni okvir za ostrenje prikazan okoli izostrenih obrazov ali oči.
 • Ko je način zajemanja nastavljen na [Intelligent Auto], je možnost [Face/Eye Priority in AF] zaklenjena na [On].
 • Za zaznavanje oči živali postavite kompozicijo tako, da bodo v kadru tako smrček kot tudi oči živali. Ko izostrite obraz živali, bodo oči živali lažje zaznane.
 • Tudi ko je možnost [Subject Detection] nastavljena na [Animal], oči nekaterih vrst živali ni mogoče zaznati.