Video Light Mode

Omogoča nastavitev osvetlitve za lučko LED HVL-LBPC (naprodaj posebej).

  1. MENU (Camera Settings2) → [Video Light Mode] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Power Link:
Video luč se vklopi/izklopi hkrati z vklopom/izklopom fotoaparata.
REC Link:
Video luč se vklopi/izklopi hkrati z zagonom/zaustavitvijo snemanja filma.
REC Link&STBY:
Video luč se vklopi ob začetku snemanja filma in je zatemnjena, kadar fotoaparat ne snema (možnost »STBY«).
Auto:
Video luč se samodejno vklopi v temi.