Cont. Shooting

Omogoča neprekinjeno fotografiranje, če pritisnete in zadržite sprožilo.

 1. Izberite možnost / (Drive Mode) na izbirnem kolescu → [Cont. Shooting].
  • Neprekinjeno fotografiranje lahko nastavite tudi tako, da izberete MENU (Camera Settings1) → [Drive Mode].
 2. Izberite želeni način z desnim/levim delom izbirnega kolesca.

Podrobnosti elementov menija

Continuous Shooting: Hi+ :
Če pritisnete in zadržite sprožilo, fotoaparat neprekinjeno fotografira pri največji hitrosti.
Continuous Shooting: Hi /Continuous Shooting: Mid/Continuous Shooting: Lo:
Objektom lažje sledite, ker so med fotografiranjem sproti v živo prikazani na zaslona ali v iskalu.

Število fotografij, ki jih je mogoče posneti z neprekinjenim fotografiranjem

V naslednji tabeli so prikazane ocene števila fotografij, ki jih je mogoče posneti, ko je možnost [Drive Mode] nastavljena na [Continuous Shooting: Hi+]. Število je odvisno od pogojev fotografiranja in pomnilniške kartice.


[JPEG Image Size]: [L:24M]

File Format/JPEG Quality Število fotografij
JPEG Fine pribl. 223 slik
JPEG Extra fine pribl. 215 slik
RAW (stisnjene slike RAW) pribl. 115 slik
RAW & JPEG (stisnjene slike RAW)* pribl. 86 slik
RAW (nestisnjene slike RAW) pribl. 45 slik
RAW & JPEG (nestisnjene slike RAW)* pribl. 39 slik

* [JPEG Quality] ko je izbrana možnost [RAW & JPEG]: [Fine]

Namig

 • Če želite pri neprekinjenem fotografiranju stalno prilagajati ostrenje in osvetlitev, uporabite te nastavitve:
  • [Focus Mode]: [Continuous AF]
  • [AEL w/ shutter]: [Off] ali [Auto]

Opomba

 • Hitrost neprekinjenega fotografiranja je manjša, če je možnost [RAW File Type] nastavljena na [Uncompressed].
 • Če je vrednost zaslonke v načinu [Continuous Shooting: Hi+], [Continuous Shooting: Hi] ali [Continuous Shooting: Mid] višja od F11, se izostritev zaklene na nastavitev ob prvem posnetku.
 • Subjekt ni prikazan v živo na zaslonu ali v iskalu pri fotografiranju v načinu [Continuous Shooting: Hi+].
 • Neprekinjeno fotografiranje ni na voljo v naslednjih primerih:
  • Funkcija [Picture Effect] je nastavljena na eno od naslednjih možnosti: [Rich-tone Mono.]
  • Funkcija [DRO/Auto HDR] je nastavljena na [Auto HDR].
 • Hitrost neprekinjenega fotografiranja se zmanjšuje, če pri tem uporabljate bliskavico.