Začasno spreminjanje funkcij izbirnega gumba (My Dial Settings)

Upravljalnemu izbirniku in izbirnemu kolescu lahko dodelite želene funkcije ter registrirate do tri kombinacije nastavitev kot nastavitve "My Dial". To omogoča, da lahko hitro prikličete registrirane nastavitve "My Dial" (Moj gumb) ali pa preklopite med njimi, in sicer s pritiskom tipke po meri, ki ste jo dodelili predhodno.

Registriranje funkcij v »My Dial«

Funkcije, ki jih želite dodeliti upravljalnemu izbirniku in izbirnemu kolescu kot nastavitve od [My Dial 1] do [My Dial 3].

 1. MENU →(Camera Settings2) → [My Dial Settings].
 2. Za (My Dial 1) izberite izbirni gumb ali kolesce in pritisnite središče izbirnega kolesca.
 3. Z zgornjim/spodnjim/levim/desnim delom izbirnega kolesca izberite želeno funkcijo, ki jo želite dodeliti, in nato pritisnite središče izbirnega kolesca.

  • Za izbirni gumb ali kolesce, ki mu ne želite dodeliti nobene funkcije, izberite »--« (Not set).
 4. Ko izberete funkcije za vse izbirne gumbe in kolesce v (My Dial 1) s tem, da ste ponovili koraka 2 in 3, izberite [OK].

  Nastavitve za (My Dial 1) bodo registrirane.

  • Če želite registrirati tudi (My Dial 2) in (My Dial 3), sledite postopku, opisanem zgoraj.


Dodeljevanje tipke za priklic »My Dial«

Za priklic nastavitev »My Dial« lahko dodelite tipko po meri.

 1. MENU →(Camera Settings2) → [Custom Key] ali [Custom Key] → Izberite tipko, ki jo želite uporabiti za priklic nastavitev »My Dial«.
 2. Izberite številko nastavitev »My Dial«, ki jih želite priklicati, oziroma vzorec za preklop nastavitev »My Dial«.


Podrobnosti elementov menija

My Dial 1 during Hold/My Dial 2 during Hold/My Dial 3 during Hold:
Ko pritisnete in zadržite tipko, bodo funkcije, ki ste jih registrirali v možnosti [My Dial Settings], dodeljene izbirnemu gumbu/kolescu.
My Dial 1→2→3 :
Vsakokrat ko pritisnete tipko, se funkcija spremeni v naslednjem vrstnem redu: "Običajna funkcija → Funkcija My Dial 1 → Funkcija My Dial 2 → Funkcija Dial 3 → Običajna funkcija."
Toggle My Dial 1 /Toggle My Dial 2/Toggle My Dial 3:
Funkcija, registrirana prek možnosti [My Dial Settings], deluje tudi, če tipke ne zadržite pritisnjene. Za vrnitev k običajni funkciji znova pritisnite tipko.


Snemanje med preklapljanjem nastavitev »My Dial«

Med snemanjem lahko prikličete nastavitve "My Dial" s tipko po meri in snemate, medtem ko z vrtenjem upravljalnega izbirnika/izbirnega kolesca menjavate nastavitve snemanja.


V spodnjem primeru so funkcije, navedene v tabeli, registrirane v nastavitve "My Dial", nastavitve [My Dial 1→2→3] pa so dodeljene gumbu (po meri) C.

Upravljala My Dial 1 My Dial 2 My Dial 3
Izbirno kolesce ISO Tv Creative Style
Gumb za upravljanje Av White Balance Picture Effect
 1. Pritisnite gumb C (po meri).

  Funkcije, registrirane v nastavitve [My Dial 1], bodo dodeljene upravljalnemu izbirniku/izbirnemu kolescu.

  • Ikone za funkcije, registrirane v nastavitve [My Dial 1] so prikazane v spodnjem delu zaslona.

 2. Če želite nastaviti vrednost ISO, zavrtite upravljalni izbirnik; če pa želite nastaviti vrednost zaslonke, zavrtite izbirno kolesce.
 3. Znova pritisnite gumb C. Funkcije, registrirane v nastavitve [My Dial 2], bodo dodeljene upravljalnemu izbirniku/izbirnemu kolescu.
 4. Če želite nastaviti hitrost zaklopa, zavrtite upravljalni izbirnik; če pa želite nastaviti [White Balance], zavrtite izbirno kolesce.
 5. Znova pritisnite gumb C in spremenite vrednosti nastavitev za funkcije, registrirane v nastavitve [My Dial 3].
 6. Za fotografiranje pritisnite sprožilo.

Opomba

 • Nastavitve »My Dial«, pri katerih sta izbirni gumb/kolesce nastavljena na [Not set], niso priklicane, ko pritisnete tipko po meri. Prav tako so preskočene pri nastavitvah [My Dial 1→2→3].
 • Tudi če sta bila upravljalni izbirnik/izbirno kolesce zaklenjena s funkcijo [Dial / Wheel Lock], bosta začasno odklenjena, ko prikličete nastavitve "My Dial".