Neposredno ročno ostrenje (DMF)

Ko je samodejno ostrenje končano, lahko ostrino natančno ročno nastavite in tako hitreje izostrite objekt, kot če bi že od začetka uporabljali ročno ostrenje. To je priročno zlasti v primerih, kot je makro fotografiranje.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Focus Mode][DMF].
  2. Pritisnite sprožilo do polovice, da samodejno izostrite.
  3. Sprožilo pridržite na polovici in nato zasukajte obroč za ostrenje, da dosežete natančnejšo izostritev.

    • Med obračanjem ostrilnega obroča se na zaslonu prikaže razdalja ostrenja.
      Razdalja ostrenja se ne prikaže, če je nameščen adapter z nastavkom (naprodaj posebej).
  4. Sprožilo pritisnite do konca, da naredite posnetek.