Priority Set in AWB

Izbere prednostne tone pri fotografiranju v svetlobnih razmerah, kot je svetloba volframovih žarnic, ko je možnost [White Balance] nastavljena na [Auto].

  1. MENU (Camera Settings1) → [Priority Set in AWB] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Standard:
fotografira s standardno samodejno nastavitvijo beline. Fotoaparat samodejno prilagodi barvne tone.
Ambience:
daje prednost barvnim tonom vira svetlobe. To je primerno, ko želite ustvariti toplo vzdušje.
White:
daje prednost reprodukciji bele barve, ko je barvna temperatura vira svetlobe nizka.