AF Subj. Shift Sens. (film)

Nastavite lahko občutljivost prehajanja ostrenja na drug objekt, ko se prvotni objekt med snemanjem videoposnetka premakne iz območja ostrenja.

  1. MENU (Camera Settings2) → [AF Subj. Shift Sens.]→želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

5 (odzivno) / 4 / 3 / 2 / 1 (blokirano):
Izberite višjo vrednost, kadar želite snemati hitro premikajoči se objekt ali kadar želite posneti več objektov, medtem ko izostritev nenehno prehaja.
Izberite nižjo vrednost, kadar želite, da se izostritev ne spreminja ali kadar želite ohraniti izostritev določenega subjekta brez vpliva ostalih subjektov.