HDMI Settings: REC Control (film)

Če fotoaparat povežete z zunanjim snemalnikom/predvajalnikom, lahko zaženete/ustavite snemanje prek oddaljenega upravljanja snemalnika/predvajalnika s fotoaparatom.

  1. MENU (Setup) → [HDMI Settings][REC Control] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
(STBY) Fotoaparat lahko pošlje ukaz za snemanje zunanjemu snemalniku/predvajalniku.
(REC) Kamera pošilja ukaz za snemanje zunanjemu snemalniku/predvajalniku.
Off:
Fotoaparat ne more poslati ukaza zunanjemu snemalniku/predvajalniku, da zažene/ustavi snemanje.

Opomba

  • Na voljo za zunanje snemalnike/predvajalnike, združljive s funkcijo [REC Control].
  • Ko uporabite funkcijo [REC Control], nastavite način snemanja na (Movie).
  • Ko je možnost [TC Output] nastavljena na [Off], ne morete uporabiti funkcije [REC Control].
  • Tudi če je prikazana ikona (REC), zunanji snemalnik/predvajalnik morda ne bo deloval pravilno, kar je odvisno od nastavitev ali stanja snemalnika/predvajalnika. Pred uporabo preverite, ali zunanji snemalnik/predvajalnik deluje pravilno.