Pomnilnik (Camera Settings1/Camera Settings2)

Omogoča registracijo največ treh pogosto uporabljanih načinov ali nastavitev v izdelku in do štiri (od M1 do M4) za pomnilniško kartico. Nastavitve lahko preprosto prikličete z gumbom za izbiro načina.

  1. Izberite nastavitev v fotoaparatu, ki jo želite registrirati.
  2. MENU(Camera Settings1) → [/ Memory] → želeno število.
  3. Za izvedbo dejanja pritisnite središče izbirnega kolesca.

Elementi, ki jih lahko registrirate

  • Registrirate lahko različne funkcije za snemanje. Elementi, ki jih lahko dejansko registrirate, so prikazani v meniju fotoaparata.
  • Zaslonka (število F)
  • Hitrost zaklopa

Spreminjanje registriranih nastavitev

Zamenjajte izbrano nastavitev z želeno in znova registrirajte nastavitev za isto številko načina.

Opomba

  • Številke od M1 do M4 lahko izberete samo, če v izdelek vstavite pomnilniško kartico.
  • Premika programa ni mogoče registrirati.