Povezava z računalnikom

 1. V fotoaparat vstavite napolnjen paket baterij.
 2. Vklopite fotoaparat in računalnik.
 3. Prepričajte se, da je možnost [USB Connection] pod možnostjo (Setup) nastavljena na [Mass Storage].
 4. Fotoaparat in računalnik povežite s kablom USB (priložen).
  • Kabel USB priklopite na priključek USB Type-C na fotoaparatu.
  • Ko fotoaparat prvič priključite na računalnik, se lahko v računalniku samodejno sproži postopek prepoznavanja fotoaparata. Počakajte, da se postopek konča.
  • Če izdelek povežete z računalnikom prek kabla USB, ko je možnost [USB Power Supply] nastavljena na [On], se izdelek napaja prek računalnika. (Privzeta nastavitev: [On])
  • Uporabite kabel USB Type-C (priloženi) ali kabel s standardom USB.
  • Za hitrejše komunikacije uporabljajte računalnik, združljiv s standardom USB 3.2, in kabel USB Type-C (priložen).

Opomba

 • Če je med računalnikom in fotoaparatom vzpostavljena povezava USB, ne vklapljajte/izklapljajte računalnika, ne zaganjajte ga znova in ga ne preklapljajte iz stanja spanja. V nasprotnem primeru lahko povzročite okvaro. Pred vklopom/izklopom računalnika, vnovičnim zagonom ali preklopom računalnika iz stanja spanja prekinite povezavo s fotoaparatom.