Release w/o Card

S to funkcijo nastavite, ali se zaklop sprosti, ko pomnilniška kartica ni vstavljena.

  1. MENU(Camera Settings2) → [Release w/o Card] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Enable:
Zaklop se sprosti, čeprav pomnilniška kartica ni vstavljena.
Disable:
Zaklop se ne sprosti, če ni vstavljena pomnilniška kartica.

Opomba

  • Če pomnilniška kartica ni vstavljena, ustvarjene fotografije ne bodo shranjene.
  • Privzeta nastavitev je [Enable]. Priporočamo, da možnost [Disable] izberete pred dejanskim fotografiranjem.