Opozorilna sporočila

Set Area/Date/Time.

 • Nastavite območje, datum in čas. Če izdelka dolgo časa niste uporabljali, napolnite notranjo rezervno akumulatorsko baterijo.

Power insufficient.

 • Funkcija čiščenja slikovnega senzorja ne bo delovala, ker je raven napolnjenosti baterije nizka. Napolnite paket baterij.

Unable to use memory card. Format?

 • Pomnilniška kartica je bila formatirana z računalnikom in oblika zapisa datotek se je spremenila. Izberite [Enter] in nato formatirajte pomnilniško kartico. Pomnilniško kartico lahko znova uporabite, vendar bodo vsi podatki na njej izbrisani. Formatiranje lahko traja nekaj časa. Če je sporočilo še vedno prikazano, zamenjajte pomnilniško kartico.

Memory Card Error

 • Vstavljena je nezdružljiva pomnilniška kartica.
 • Formatiranje ni bilo uspešno. Znova formatirajte pomnilniško kartico.

Unable to read memory card. Reinsert memory card.

 • Vstavljena je nezdružljiva pomnilniška kartica.
 • Pomnilniška kartica je poškodovana.
 • Kontakti pomnilniške kartice so umazani.

Memory card locked.

 • Uporabljate pomnilniško kartico s stikalom za zaščito pred pisanjem ali brisanjem, ki je v zaklenjenem položaju LOCK. Stikalo nastavite v položaj za snemanje.

Cannot open the shutter since the memory card is not inserted.

 • Vstavljena ni nobena pomnilniška kartica.
 • Če želite sprostiti zaklop, ne da bi v fotoaparat vstavili pomnilniške kartice, nastavite možnost [Release w/o Card] na [Enable]. V tem primeru se fotografije in filmi ne bodo shranili.

This memory card may not be capable of recording and playing normally.

 • Vstavljena je nezdružljiva pomnilniška kartica.

Processing...

 • Ko izvajate zmanjšanje šuma, se zažene postopek zmanjšanja šuma. Fotografiranje ni možno, ko je zmanjšanje šuma v teku.

Unable to display.

 • Slik, ki so posnete z drugimi izdelki ali spremenjene z računalnikom, ni mogoče prikazati.
 • Obdelava v računalniku, na primer brisanje slike, lahko povzroči neskladje v datotekah zbirke podatkov slik. Popravite datoteke zbirke podatkov slik.

Check that a lens is mounted. For an unsupported lens, set "Release w/o Lens" in the menu to "Enable".

 • Objektiv ni nameščen pravilno ali pa sploh ni nameščen. Če se to sporočilo prikaže, ko je objektiv nameščen, ga znova namestite. Če se sporočilo prikazuje pogosto, preverite, ali so kontakti objektiva in izdelka čisti.
 • Ko izdelek pritrdite na astronomski teleskop ali podobno napravo ali uporabljate objektiv brez podpore, nastavite možnost [Release w/o Lens] na [Enable].

Unable to print.

 • Slike RAW ste poskušali označiti z oznako DPOF.

Internal temp. high. Allow it to cool.

 • Izdelek se je segrel zaradi neprekinjenega fotografiranja. Ugasnite izdelek in ga ohladite ter počakajte, da bo znova pripravljen za snemanje.

(Opozorilo o prekomernem segrevanju)

 • Dolgo ste zajemali posnetke, tako da se je temperatura izdelka povečala.

(Datoteka podatkovne zbirke je polna)

 • Število slik presega število, za katero je mogoče upravljanje datuma v datoteki zbirke podatkov z izdelkom.

(Napaka datoteke podatkovne zbirke)

 • Registracija v datoteko zbirke podatkov ni mogoča. Vse slike uvozite v računalnik in obnovite pomnilniško kartico.

Image DataBase File error

 • Nekaj je narobe v datoteki zbirke podatkov slik. Izberite [Setup][Recover Image DB].

System Error
Camera Error. Turn power off then on.

 • Odstranite paket baterij in ga znova vstavite. Če se sporočilo pojavi pogosto, se posvetujte z lokalnim pooblaščenim serviserjem izdelkov Sony.

Image Database File error. Recover?

 • Videoposnetka ne morete posneti ali ga predvajati, ker je datoteka zbirke podatkov slik poškodovana. Obnovite datoteko zbirke podatkov slik, tako da sledite navodilom na zaslonu.

Unable to magnify.
Unable to rotate image.

 • Slik, ki so posnete z drugimi izdelki, ni mogoče povečati ali zasukati.

Cannot create more folders.

 • Mapa na pomnilniški kartici ima prve tri številke »999«. V tem fotoaparatu ne morete ustvariti nobene nove mape več.