Func. of Touch Operation: Touch Tracking

V načinih fotografiranja in snemanja filmov lahko objekt, ki mu želite slediti, izberete z dotikom.
Vnaprej izberite MENU → (Setup) → [Touch Operation][On].

 1. MENU (Camera Settings2) → [Func. of Touch Operation][Touch Tracking].
 2. Dotaknite se objekta, ki mu želite slediti na zaslonu.

  Sledenje se bo začelo.

  • Pri zajemanju z iskalom lahko uporabite sledilno tablico za izbiro objekta, ki mu želite slediti.
 3. Pritisnite sprožilo do polovice, da izostrite motiv.
  • Ko želite posneti fotografijo, pritisnite sprožilo do konca.

Namig

 • Za izklop sledenja se dotaknite ikone (Tracking Cancel) ali pritisnite na sredino izbirnega kolesca.

Opomba

 • Funkcija [Touch Tracking] ni na voljo v spodnjih primerih:
  • Pri snemanju filmov z možnostjo [Record Setting] nastavljeno na [120p]/[100p].
  • Ko je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Manual Focus].
  • Ko uporabljate pametni zoom, zoom za jasno sliko in digitalni zoom
  • Ko je možnost [File Format] nastavljena na [XAVC S 4K] in možnost [Proxy Recording] nastavljena na [On].